Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας

AIBI WHITENER 170 SDS_GR 2014_12_10

AIBI ULTRA 120 SDS_GR 2014_12_16

AIBI SP20 110 SDS_GR 2014_12_10

AIBI SOFT 190 ULTRA SDS_GR 2015_06_01

AIBI SOFT 190 SDS_GR 2015_06_12

AIBI SOFT 190 CONCENTRATED SDS_GR 2015_06_012

AIBI PLUS 150 SDS_GR 2014_12_10

AIBI PEROXY 167 SDS_GR 2015_06_12

AIBI OXYGEN 166 SDS_GR 2015_05_22

AIBI NI GOLD 108 SDS_GR 2015_06_12

AIBI NEUTRO 195 SDS_GR 2015_06_23

AIBI MULTICOLOR 400 SDS_GR 2015_04_07

AIBI HYDROPOWER 105 SDS_GR 2015_06_12

AIBI GREASE REMOVER 176 SDS_GR 2015_06_12

AIBI ECO 140 SDS_GR 2014_12_10

AIBI CHLORO ACTIVE 181 SDS_GR 2014_12_08

AIBI CHLOR S 185 SDS_GR 2015_02_19

AIBI BIOCHLOR 180 SDS_GR 2015_02_19

AIBI BIO DEGREASER 177 SDS_GR 2015_06_12

AIBI ALTO XP 101 SDS_GR 2014_12_10

AIBI ALKALI 175 SDS_GR 2015_06_23

ACTI-FRESH WOOD FLOOR SDS_GR 2015_02_16

ACTI-FRESH RC 2 SDS_GR 2015_02_05

ACTI-FRESH RC 1 SDS_GR 2015_02_05

ACTI-FRESH FURNITURE SDS_GR 2015_02_16

ACTI-FRESH FLOOR POLISH SDS_GR 2015_02_16

ACTI-FRESH CARPET SHAMPOO SDS_GR 2015_02_16

ACTI-FRESH CARPET EXTRACT SDS_GR 2015_02_16

ACTI-FRESH 560 SDS_GR 2015_06_01

ACTI-FRESH 550 SDS_GR 2015_06_01

ACTI-FRESH 531 BATHROOM CLEANER SDS_GR 2015_06_01

ACTI-FRESH 530 POWER SDS_GR 2015_06_01

ACTI-FRESH 520 WC CLEANER SDS_GR 2015_06_01

ACTI-FRESH 500 SDS_GR 2014_12_12

ΑΡΩΜΑ BLUE SATIN SDS_GR 2015_06_01

 

BIONOL ΚΡΕΜΑ SDS_GR 2015_06_01

 

LBX SDS_GR 2015_06_01

LARGOMATIC ERS-RINSE 400 SDS_GR 2015_06_25

LARGOMATIC ERS-RINSE 200 SDS_GR 2015_06_25

LARGOMATIC ERS-DET 250 SDS_GR 2015_06_25

LARGOMATIC ERS-DET 150 SDS_GR 2015_06_25

LARGOMATIC DET-CHLOR 110 SDS_GR 2015_06_01

LARGOMATIC DET-ALU 100 SDS_GR 2015_06_01

LARGO INOX 390 SDS_GR 2015_01_29

LARGO GRILL 380 SDS_GR 2015_06_25

LARGO ANTIKALK 360 SDS_GR 2015_05_04

LARGO ANTIGREASE PLUS 350 SDS_GR 2015_06_01

LARGO ANTIBAC 370 SDS_GR 2015_07_14

LARGO 200 SDS_GR 2015_03_20

 

ROLCO ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ SDS_GR 2015_06_01

ROLCO ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ SDS_GR 2015_06_01

ROLCO ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ SDS_GR 2015_01_22

ROLCO WASH ΣΚΟΝΗ ΧΕΙΡΟΣ SDS_GR 2015_06_23

ROLCO POWER ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ SDS_GR 2014_12_10

ROLCO PERLE ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ SDS_GR 2015_03_20

ROLCO HYDROPLUS SDS_GR 2015_06_12

ROLCO FLIRT PERLA SDS_GR 2014_11_12

ROLCO CHLORO ACTIVE ULTRA SDS_GR 2014_11_12

 

VIALKYL T SDS_GR 2015_04_07