Ξενοδοχεία

Το βιομηχανικό τμήμα (Rolco BtoB) παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις καθαρισμού και υγιεινής στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Η ολοκληρωμένη πρόταση της Rolco BtoB συνδυάζει:

Υγιεινή και καθαριότητα στον τομέα κουζίνας

Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί κοινή ευθύνη. Το υποστηρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και το υπηρετούμε στη Rolco BtoB σε συνεργασία με εσάς. Σκοπός είναι η εξάλειψη ή η αποτροπή του πολλαπλασιασμού των μικροβίων. Αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη για χρήση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας που συντελούν στην ασφαλή κάλυψη των γαστρονομικών απαιτήσεων των πελατών.

H Rolco BtoB συμβάλει σε αυτόν τον κύκλο ποιότητας, με προϊόντα που ανταποκρίνονται πλήρως στις αρχές και τις απαιτήσεις του συστήματος HACCP, με εξειδικευμένα προγράμματα καθαρισμού, με διαδικασίες ελέγχου και με συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ασφαλή διαχείριση των τροφίμων.

Η εικόνα της επιχείρησής σας ενισχύεται σημαντικά με τη συμβολή του εξειδικευμένου προσωπικού της Rolco BtoB, που ως ο δικός σας σύμβουλος υγιεινής:

• Προσδιορίζει τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με την διαδικασία επεξεργασίας και διαχείρισης τροφίμων στον τομέα της κουζίνας και παρέχει εξατομικευμένα προγράμματα υγιεινής, καθορίζοντας παράλληλα τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχό τους.

• Εκπαιδεύει, ενημερώνει και καθοδηγεί το προσωπικό στη σωστή χρήση των προϊόντων.

• Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προγραμμάτων υγιεινής.

• Αξιοποιεί με το βέλτιστο τρόπο τα συστήματα αυτόματης δοσολόγησης, τα οποία εγγυώνται την επαναληψιμότητα της διαδικασίας και δίνουν τη δυνατότητα να υπάρχει έλεγχος των καταναλώσεων και του αντίστοιχου κόστους χρήσης.

• Συμβάλλει στην ασφάλεια του προσωπικού σας προτείνοντας κάθε φορά ανάλογα με την εφαρμογή τα κατάλληλα μέσα προστασίας, αλλά και τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων καθαρισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση της επαφής με τις χημικές ουσίες.

 

Υγιεινή και καθαριότητα στην οροφοκομία

Είναι σημαντικό για τους πελάτες σας να αισθάνονται άνετα και ευχάριστα κατά τη διαμονή τους. Αυτό εξασφαλίζεται από την πλευρά σας αφενός από τη οικεία και ευγενική στάση του προσωπικού που υπηρετεί αποτελεσματικά κάθε ανάγκη του πελάτη και αφετέρου από την αίσθηση υγιεινής και καθαριότητας που αντιλαμβάνεται ο πελάτης κατά την παραμονή του στο δωμάτιο ή στους διάφορους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου. Η Rolco BtoB με την πρότασή της συμβάλλει στην ενίσχυση του υψηλού επιπέδου υγιεινής και καθαριότητας στους χώρους του ξενοδοχείου και κατ’ επέκταση στη ευχάριστη διαμονή και την ικανοποίηση των πελατών.

Προτεραιότητά μας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε να αναπτύξουν κατάλληλες δεξιότητες, που θα βοηθήσουν την επιχείρησή σας στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες σας. Αναλυτικότερα, εστιάζουμε στην αυξημένη απόδοση του προσωπικού, στην ορθή εφαρμογή των προγραμμάτων καθαρισμού και στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες της Rolco BtoB μέσα από την εναρμόνισή μας με τα κριτήρια του κύκλου ποιότητας που έχετε θεσπίσει, περιλαμβάνουν:

• Την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης προσαρμοσμένο στις διαδικασίες του κύκλου ποιότητας που έχει θεσπίσει, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα παράλληλα με την εξοικονόμηση χρόνου και τη μείωση του κόστους.
• Την παροχή περιοδικής ενημέρωσης και κατάρτισης του προσωπικού σε θέματα που αφορούν στην ποιότητα και την ασφάλεια και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στη χρήση των προϊόντων.
• Τη σύνταξη και παρακολούθηση εξατομικευμένων προγραμμάτων καθαρισμού
• Την εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων αραίωσης για την επαναληψιμότητα της σταθερής ισχύος των τελικών απορρυπαντικών διαλυμάτων και τον έλεγχο του κόστους χρήσης
• Την επίλυση προβλημάτων που απαιτούν εξειδικευμένες μεθοδολογίες ή εφαρμογές προϊόντων σε επιφάνειες των χώρων σας.

 

Υγιεινή και καθαριότητα στα πλυντήρια ιματισμού

Η δημιουργία πιστών πελατών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα με πολλαπλά οφέλη για την επιχείρησή σας και εξαρτάται σημαντικά από το επίπεδο υγιεινής και καθαριότητας που επικρατεί στο χώρο διαμονής των πελατών σας. Ο καθαρός ιματισμός ενισχύει ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία αυτού του στόχου, καθώς αντανακλά άμεσα το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών ενός ξενοδοχείου και τα στάνταρ υγιεινής που τηρεί.

Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της Rolco BtoB συντάσσει προγράμματα πλύσης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών. Η επιλογή των απορρυπαντικών και των αντίστοιχων δοσολογιών τους συντελείται μέσω της συστηματικής αξιολόγησης των ειδών ιματισμού, των αναμενόμενων ρύπων και της ποιότητας του νερού πλύσης σε συνδυασμό με τις βέλτιστες επιτρεπτές παραμέτρους λειτουργίας των πλυντηρίων. Έτσι, λαμβάνουμε τα επιθυμητά ποιοτικά και οικονομικά αποτελέσματα για τις πλύσεις, παράλληλα με την επίτευξη της μείωσης της συχνότητας αντικατάστασης ιματισμού και της απαιτούμενης ενέργειας.

Επιπροσθέτως, η αυτοματοποίηση της δοσολόγησης των προϊόντων με σύγχρονους και αξιόπιστους δοσομετρικούς μηχανισμούς συμβάλλει δραστικά στην εξασφάλιση των υψηλών προτύπων καθαριότητας και υγιεινής του ιματισμού, με βασικά πλεονεκτήματα:

• την επίτευξη σταθερά ποιοτικών αποτελεσμάτων και τον έλεγχο του κόστους πλύσεως
• την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας
• την προστασία και επιμήκυνση του κύκλου ζωής του ιματισμού
• τη μείωση των εξόδων για τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού
• τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του προσωπικού και την εξάλειψη του ανθρωπίνου λάθους
• τις ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας και τη φιλικότερη προσέγγιση της εφαρμογής των υγρών προϊόντων, στο χρήστη και στο περιβάλλον.

 

Η πρόταση της Rolco ΒtoB στον τομέα της προσωπικής υγιεινής

Τα ποιοτικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής δίνουν την αίσθηση της θερμής φιλοξενίας μέσα σ ένα περιβάλλον διακριτικής πολυτέλειας.

Η Rolco ΒtoB προσφέρει ξενοδοχειακές παροχές στον τομέα της προσωπικής υγιεινής, σαπούνια, κρεμοσάπουνο, σαμπουάν, αφρόλουτρα, καλύπτοντας τις απαιτήσεις των συνεργατών μας.