Εκπαίδευση πελάτη

meetingΤο εξειδικευμένο προσωπικό της Rolco BtoB, αποτελεί το δικό σας σύμβουλο υγιεινής:

Εξασφαλίζει το απαραίτητο επίπεδο γνώσεων στο προσωπικό σχετικά με τις διαδικασίες καθαρισμού και υγιεινής, την ορθή χρήση των προϊόντων και την εφαρμογή τους

Συντάσει προγράμματα υγιεινής προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας