Οι Αξίες μας

  • – Ελληνικότητα
  • – Φροντίδα
  • – Καινοτομία
  • – Κοινωνικό πρόσωπο
  • – Αξιοπιστία
  • – Ποιότητα/Εξυπηρέτηση

Τι σημαίνουν για μας :

Ελληνικότητα
Είμαστε υπερήφανοι που παραμένουμε η μοναδική βιομηχανία απορρυπαντικών, ειδών καθαρισμού & σαπουνιών με 100% ελληνική ταυτότητα.

Φροντίδα
Η πρωταρχική μας ευθύνη είναι έναντι όσων χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας. Γι’αυτό, ο Καταναλωτής είναι η προτεραιότητά μας και οι επιθυμίες του κυρίαρχη αξία μας.

Καινοτομία
Ακολουθούμε ένα καινοτόμο τρόπο σκέψης στη δημιουργία των προϊόντων μας που βασίζεται στην αξιοποίηση της αιχμής της τεχνολογίας και που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών και της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

Κοινωνικό πρόσωπο
Αγωνιζόμαστε να παραμείνουμε ένας έμπιστος κοινωνικός εταίρος και, σαν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, προσπαθούμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας με σεβασμό και υπευθυνότητα απέναντι στους ανθρώπους μας, στην κοινότητά μας και στο περιβάλλον. Στηρίζουμε ενέργειες και δραστηριότητες που θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Αξιοπιστία
Μας διακρίνει η ειλικρίνεια και η ευθύτητα πρός όλους τους εταίρους μας. Προσπαθούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και το σεβασμό τους μέσα απο τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Υποστηρίζουμε και ακολουθούμε τις αρχές και τις αξίες μας σε κάθε μας πράξη και απόφαση.

Ποιότητα / Εξυπηρέτηση
Σε κάθε τι που κάνουμε δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ποιότητα και στη σωστή εξυπηρέτηση. Αυτό για μας σημαίνει: σωστός συνδυασμός καινοτόμων ιδεών , υψηλή τεχνογνωσία, πρότυπα συστήματα παραγωγής που συμβάλλουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.