Οι Αρχές μας

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: Σεβόμαστε την αξιοπρέπεια και την αξία του καθενός και αποδεικνύουμε έμπρακτα την πεποίθησή μας ότι οι άνθρωποί μας αποτελούν το μεγαλύτερό μας κεφάλαιο. Προσλαμβάνουμε και προωθούμε ανθρώπους με κριτήριο τα προσόντα και τις ικανότητες που πρέπει να έχουν για τις συγκεκριμένες θέσεις. Θέλουμε να μιλάμε όλοι την ίδια γλώσσα, να έχουμε άμεση πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να παίρνουμε αποτελεσματικές αποφάσεις. Θέλουμε να λειτουργούμε όλοι μαζί σαν μία ομάδα με ένα στόχο και ένα όραμα που θα μας εξασφαλίζουν την επιτυχία.

ΠΕΛΑΤΕΣ: Οι σχέσεις μας με τους πελάτες μας βασίζονται στο σεβασμό και τη συνέπεια, πλαισιωμένες από ένα πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.Συνδυάζουμε τις καινοτόμες ιδέες, την υψηλή τεχνογνωσία, τα πρότυπα συστήματα παραγωγής και την άριστη διακίνηση, για να προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα πρωτοποριακών προϊόντων, υψηλής ποιότητας. Προσπαθούμε συνεχώς να ελαττώνουμε τα κόστη μας ώστε να διατηρούμε τις τιμές μας ανταγωνιστικές. Τα προϊόντα μας φέρουν σωστές οδηγίες για την ασφαλή χρήση και την ανάλογη σήμανση, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: Δίνουμε πάντα τη δυνατότητα στους προμηθευτές μας να έχουν ένα εύλογο κέρδος και τους αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και με ένα ανθρωποκεντρικό πρόσωπο.

ΜΕΤΟΧΟΙ: Διευθύνουμε τις λειτουργίες της εταιρείας μας πάντα σύμφωνα με κοινωνικά αποδεκτές αρχές έχοντας ως στόχο την υγιή ανάπτυξη. Λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλους τους μετόχους μας και τους ενημερώνουμε έγκαιρα, τακτικά και αξιόπιστα για το σύνολο των δραστηριοτήτων μας, την οικονομική μας κατάσταση και την απόδοσή μας.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Λειτουργούμε με υπευθυνότητα προς την κοινότητα όπου δραστηριοποιούμαστε και αυτό το εκφράζουμε μέσα από το σεβασμό μας στο περιβάλλον και στις ανθρώπινες αξίες. Στηρίζουμε -στο μέτρο των δυνατοτήτων μας- ενέργειες και δραστηριότητες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Κάθε επιχειρηματική μας ενέργεια περικλείει όλες τις απαραίτητες αξίες και αρχές που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία από μια ηγετική εταιρεία.